Инициатива „Шльокавица“

Изглежда, че твърде много хора се дразним от зле форматирани писма в електронната си поща, със сбъркано кодиране или нарочно написани на някаква странна комбинация от латински букви и арабски цифри (методиевица, мейлица, чатица и т.н.). Затова решихме да започнем инициатива против този кошмар, който единодушно нарекохме шльокавица (Никола Антонов пръв употреби това название в един пощенски списък). Абсурдно е в свят, наблъскан с високи технологии, средностатистически потребители да не могат да изпратят едно обикновено писмо на нормална кирилица. Най-страшно е когато се получават такива писма от държавни институции, ИТ-компании или експерти! Единствените причини, които намираме за основателни, са незнание или мързел, защото технически или технологични пречки няма, и докато първият проблем се решава със заплащане на компетентен специалист, то за втория няма никакво оправдание.

Как мога да се присъединя?

Пишете писма на кирилица. Протестирайте срещу неграмотната поща, която получавате. Популяризирайте писането на кирилица. Добавете хипервръзка в сигнатурата на писмата си, с която подписвате пощата си:

Ако не отговарям на писмата Ви: http://www.6lyokavitza.org/mail

Какво следва оттук нататък?

Протестът по пощата не е достатъчен. Искаме инициативата да може да бъде подкрепяна и от web-страниците на нашите поддръжници. Очакват се предложения за web-плакати. Ако смятате, че можете да помогнете, пишете до (****** ******) на адрес (******@******.com).

Участниците в инициатива „Шльокавица“ смятат да организират списък от най-често задаваните въпроси и техните отговори, свързани с настройването на различен софтуер за работа с кирилица. Тук можете да откриете начален вариант.